פרק ארבעה־עשר האם הכיר רשב"ם את תרגום הוולגטה לשיר השירים והאם השתמש בו?

[ א ] פירושיו של רשב"ם למקרא מעידים שהוא הכיר היטב את המציאות החברתית והאינטלקטואלית בתקופתו ואף היה מעורב בה באופן פעיל . ההיכרות עם העולם הסובב על כל היבטיו הופכת אצל רשב"ם למכשיר מתודולוגי ראשון במעלה בפירוש הטקסט המקראי : הפירוש על פי 'דרך ארץ' ו'הנוהג שבעולם . ' בפירושו לתורה רק חלק קטן מפירושיו למקרא נותר בידינו . ארבעה ( או חמישה ) פירושים שלמים - לתורה , לאיוב , לקהלת ולשיר השירים , שכבר פורסמו , וכן פירוש לאסתר הנמצא עדיין בכתב יד ולא נחקר . ישנם גם קטעים ומובאות מפירושיו לספרי מקרא אחרים , בעיקר לרות ולאיבה . ראו בין היתר : 25-26 . קק ; D . Rosin , R . Samuel ben Meir als Schrifterklarer , Breslau 1880 , ש"א פאזנאנסקי , פירוש על יחזקאל ותרי עשר לרבי אליעזר מבלגנצי , ורשה תרע"ג , עמ' xlix והערה ; 3 א' טויטו , 'שיטתו הפרשנית של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו / י"ד גילת ואחרים ( עורכים , ( עיונים בספרות חז"ל , במקרא ובתולדות ישראל : מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד , רמת גן תשמ"ב , עמ' . 74-59 על משמעותם המדויקת של מונחים אלה , על המסקנות המתבקשות מהם לפירוש הפשט , וכן על השי...  אל הספר
מוסד ביאליק