פרק שלושה־עשר פרשנות ופולמוס בפירוש רשב"ם לשיר השירים

ואו אהרן ( אדולף ) ילינק פרסם לראשונה את פירוש רשב"ם לשיר השירים מתוך כ"י המבורג 32 בשנת תרט"ו ' . ( 1855 ) בכתב היד הפירוש אנונימי : לחיבור אין כותרת או קולופון העשויים לזהות את המחבר , וגם בתוך החיבור אין שום רמז ביוגרפי העשוי לסייע בזיהויו . אף על פי כן זיהה ילינק שהחיבור הוא פירוש רשב"ם , ואת דעתו אימצו אישים נוספים , כגון זיגמונד זלפלד בחיבורו על הפרשנות לשיר השירים בימי הביניים , כריסטיאן דוד גינזבורג בחיבורו על הפרשנות לשיר השירים , ואחרים . דעה אחרת בעניין זה הביע דוד רוזין , החוקר החשוב של רשב"ם , שהתייחס לעמדתו של ילינק בלשון עקיפה מאוד . לדבריו : 'אין בידינו ער היום פירוש לשיר השירים שיוחס במפורש לרשב"ם , וגם לא באותו כתב יד שממנו פורסם בימינו אלה חיבור , אשר לגביו הובעה ההשערה שר' שמואל הוא מחברו . ' לאחר שקילת הנושא משני צדדיו הגיע רוזין למסקנה ש'אולי לא נרחיק לכת מדי אם נסיק מכאן שרשב"ם אכן פירש את שיר השירים ושביאורים אלה נלקחו מחיבור זה , ' אבל לגבי הפירוש שפרסם ילינק טען רוזין שמחברו היה פרשן מן האסכולה הפרשנית של צפון צרפת שאכן השתמש בפירושיו של רשב"ם , אבל החיבור הע...  אל הספר
מוסד ביאליק