פרק שנים־עשר פירוש רשב"ם לקהלת

[ או את פירוש רשב"ם לקהלת פרסם אהרן ( אדולף ) ילינק בשנת תרט"ו ( 1855 ) בחוברת קטנה , שנכלל בה גם פירוש לשיר השירים . שני הפירושים לקוחים מתוך כ"י המבורג . 32 בכתב היד אין קולופון ואף לא רמז אחד מפורש העשוי ללמד על זהות המעתיק או על מקומו וזמנו , ונראה כי זהו כתב יד צרפתי מן המאה הי"ב או הי"ג . כתב היד כולל דברים רבים , ובין היתר יש בו פירושים לחמש מגילות , השונים זה מזה באופיים . מבין אלה יש כותרת רק לפירוש אחד , והוא הפירוש לקהלת . בראש העמוד הראשון 1 א' יעללינעק , פירוש על קהלת ושיר השירים לרבנו שמואל בן מאיר ז"ל , לייפציג תרט"ו ( להלן : ילינק . ( 2 לתיאור קצר של כתב היד ראו : י"ל דוקעס , 'ציונים מפירוש על איוב ממחבר קדמון לא נודע שם מחברו , ' ציון , ב ( תר"ב , ( עמ' . 100 3 ילינק תיאר את כתב היד בקצרה בחוברת השנייה שהוציא מתוכו באותה שנה , והוא מייחס אותו למאה הי"א או הי"ב . ראו : א' יעללינעק , פירושים על אסתר רות ואיכה לר' מנחם בר' חלבו , לר' טוביה בר אליעזר , לר' יוסף קרא ורשב"ם ולאיש פלוני צרפתי ז"ל , לייפציג תרט"ו , עמ' . v 4 וזה תוכנו : ( 1 ) פירוש רש"י לתורה , מבר' ל 32 ואילך...  אל הספר
מוסד ביאליק