פרק אחד־עשר אור על איוב פרק ג מפירוש יהודי מימי־הביניים: ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) על ספר איוב

1 א ] דיוויד קליינס הצטרף לשורה ארובה ומרשימה של חוקרים אשר הקדישו את מאמציהם לפענוח סודותיו של ספר איוב ולביאור לשונו החידתית וסגנונו האמנותי , שזוהרם הולם את עומק מחשבותיו . לפיכך סברתי שיהיה זה הולם לחגוג את יובלו של דיוויד בהצגת קטע קצר מיצירתו - שעודנה בלתי מוכרת - של פרשן עמית , שהתמודד עם ספר איוב לפני למעלה משמונה מאות שנה , לא הרחק מבריטניה , הלא הוא רבי שמואל בן מאיר ( רשב"ם , ( גדול פרשני הפשט בצפון צרפת בתור הזהב של פרשנות המקרא היהודית . יהיה בכך משום ביטוי מוחשי להמשכיות ולדיאלוג שהם עצם מעצמותה של תופעת הפרשנות , בבחינת 'פרשן לפרשן יחוה דעת' ( על פי תה' יט . ( 3 מחקר הפרשנות של ימי הביניים עשוי להיראות בעיני החוקר המודרני משימה שאין שכרה בצדה . הביאורים הקצרים והלקוניים , הלשון הקשה והבלתי ברורה , היעדרן של שאלות מוגדרות שהפרשן ביקש לענות עליהן - כל אלה יוצרים בלב הקורא את הרושם שהפרשן פעל באופן פשטני למדי , והגיב ללא מידה רבה של מודעות לנושאים שונים שעלו לו מתוך הטקסט המפורש . החוקר המודרני עשוי להיתפס להרגשה שהמאמץ להבין את הפרשנות הזאת , על רקעה ההיסטורי והאינטלקטואלי...  אל הספר
מוסד ביאליק