פרק תשיעי חילופי גרסאות בנוסח המקרא לאור פירוש רשב"ם לספר איוב

1 א 1 הטקסט המקראי מיוצג בפירוש רשב"ם לאיוב בשלוש דרכים : ( 1 ) בדיבור המתחיל , המשמש בדרך כלל מראה מקום ומושא הפירוש שנקשר אליו ; ( 2 ) בפסוקים ובחלקי פסוקים המצוטטים בתוך הפירוש , שמטרתם לסייע לפירוש המוצע באמצעות דוגמאות ממקראות אחרים ( 3 ) -, במילים ובחלקי משפטים מן המקרא , המשתלבים בלשון הפרשן כחלק מן המרקם הלשוני שלו . רק לשתי הדרכים הראשונות יש מעמד של מובאות ממש , הראשונה מספר איוב בלבד , והשנייה מכל ספרי המקרא ואיוב בתוכם . אף על פי שכל מובאה לעצמה היא יחידת טקסט קטנה ביותר - מילה או מילים אחדות , חלקי פסוקים ולעתים נדירות פסוקים שלמים - זהו בכל זאת קורפוס רחב למדי , הלקוח ממרבית ספרי המקרא . הימצאותו של קורפוס כזה מעוררת את שאלת זיקתו אל נוסח הטקסט המקראי : האם הוא משקף את נוסח המסורה ( נה"מ ) כפי שהוא מצוי בידינו , או שיש בו גרסאות חלופיות המעידות על נוסח אחר ? 1 ראו : ש' יפת , פירוש רבי שמואל בן מאיר ( רשב"ם ) לספר איוב , ירושלים תש"ס . לנוסח הפירוש ראו שם , עמ' . 446-349 2 על הדיבור המתחיל ראו : ש' יפת ור"ב סולטרס , פירוש ר' שמואל בן מאיר ( רשב"ם ) לקהלת , ירושלים תשמ"ה ,...  אל הספר
מוסד ביאליק