פרק שלישי תיאורי הגוף ודימויי היופי בפרשנות הפשט לשיר השירים בימי־הביניים

נא ] אחד הקווים המאפיינים ביותר את שירת האהבה בשיר השירים הוא שירי השבח לאהוב ולאהובה . השירים אינם מסתפקים בהיגדים כלליים כגון 'הנך יפה רעייתי הנך יפה' ( א ; 15 ד ( 1 ו'הנך יפה דודי אף נעים' ( א , ( 16 או בתארים כגון 'יפה' ( ד ; 7 ו , ( 10 , 4 ' יפתי' ( ב ( 13 , 10 ו'היפה בנשים' ( א ; 8 ה ; 9 ו , ( 1 אלא מתארים בפירוט ובאריכות את מראה הפנים ואת חלקי הגוף של האהוב והאהובה . תיאורים אלה זכו לתשומת לב רבה במחקר המודרני של שיר השירים , בעיקר מצד הסוגה הספרותית שהם מייצגים , המכונה - בעקבות השירה הערבית - 'וצף' ' ) תיאור . ( ' לעומת זאת , הפרשנות הקדומה לשיר רוב 'שירי התיאור' בשיר השירים מתארים את גוף האישה ופניה ( בעיקר ד ; 5-1 ו ; 7-5 ז , ( 6-2 אבל יש גם תיאור מפורט של גוף הגבר ( ה , ( 17-10 וכן תיאורים קצרים וחלקיים . מילים מן השדה הסמנטי של היופי מופיעות בשיר השירים למעלה מעשרים פעם ; נוסף על המובאות דלעיל , ראו השורשים יפ"ה ( ד ; 10 ז , ( 7 , 2 נא"ה ( א ; 10 , 5 ב ; 14 ו , ( 4 טו"ב ( ד , ( 10 בר"ר ( ו , ( 10 , 9 נע"ם ( ז , ( 7 ובהקשר זה גם אי"ם ( ו . ( 10 , 4 כבר בודה ראה בסוגה ספרותי...  אל הספר
מוסד ביאליק