פרק שני המתח בין פשוטו של מקרא ובין מדרש ההלכה: בעיה ללא פתרון?

1 א 1 המתח שבין מדרש ההלכה ובין פשט הטקסט המקראי הוא עובדה ידועה היטב , מוכרת לכול . המתח הזה מאפיין את עצם מהותה של היהדות כ'דת הספר . ' שני נתונים עומדים כאן זה מול זה : הטקסט המקודש שאינו ניתן לשינוי מצד אחד , והמציאות ההיסטורית המשתנה ללא הרף מצד שני . השינויים במציאות ההיסטורית - שהם ממהות התהליך ההיסטורי - יוצרים פער מתמיד בין הצרכים והנורמות המשתנים עם הזמן ובין הדרישות הדתיות ואורח החיים הדתי הבנויים על יסודותיו של הטקסט המקודש . כדי לקיים את החיוניות של חיי הדת ואורח החיים שהיא מחייבת , נדרשות הסתגלות מתמדת ושמירת האיזון העדין בין היציבות וההמשכיות של המוסדות הדתיים , שניתן להגדירם באופן כללי במונח 'מסורת , ' ובין זרם החיים ומציאות החיים , שניתן להגדירם במונח הכללי 'שינוי . ' אחד האמצעים החשובים ביותר בקיומו של איזון זה ובתהליך ההסתגלות המתמדת של היהדות למציאות החיים המשתנה הוא הפרשנות . פירוש הטקסט המקודש ( תחילה במקרא ואחר כך גם מחוץ לו , ( באופן שמשמעותו ותוקפו יתאימו למציאות המשתנה . המתודולוגיות הפרשניות והטכניקות הפרשניות משתנות מעת לעת , והן שונות זו מזו בהנחות היסוד הא...  אל הספר
מוסד ביאליק