רשימות הקיצורים

א . קיצורים כלליים ב"ס בן סירא ח"א , ח"ב חלק א , חלק ב כ"י כתב יד נה"מ נוסח המסורה נו"א , נו"ב נוסח א , נוסח ב ע"א , ע"ב עמוד א , עמוד ב פס' פסוק ( ים ) תה"ש תרגום השבעים ב . מקרא בר' בראשית שמ' שמות ויק' ויקרא במ' במדבר דב' דברים יהי יהושע שופ' שופטים שמ"א שמואל א שמ"ב שמואל ב מל"א מלכים א מל"ב מלכים ב יש' ישעיה יר' ירמיה יח' יחזקאל הר הושע עוב' עובדיה מי' מיכה נח' נחום חב' חבקוק צפ' צפניה זב' זכריה מל' מלאכי תה' תהילים מש' משלי שה"ש שיר השירים קה' קהלת אס' אסתר דנ' דניאל עז' עזרא נחמ' נחמיה דה"א דברי הימים א דה"ב דברי הימים ב ג . כתבי עת , סדרות וקבצים בר אילן שנתון אוניברסיטת בר אילן , רמת גן מסורות מסורות : מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים  אל הספר
מוסד ביאליק