דור דור ופרשניו אסופת מחקרים בפרשנות המקרא

שרה יפת דור דור ופרשניו אסופות א שרה יפת דור דור ופרשניו אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק