אברהם ורצון צדקה, חמשה חומשי תורה, נוסח יהודי, נוסח שומרוני, עם הדגשה מדויקת של השינויים בין שתי הנוסחאות, ספר שמות (תל־אכיב תשכ"ד)