כתב־יד של החומש השומרוני (במ' לד 26 —לה ‭(8‬ שנכתב בידי המעתיק אבי־ברכהתה בשנת ‭1215/6‬ (בית הספרים הלאומי, ירושלים‭.(‬ העיגול שבאמצע מייצג את הר גריזים (הרגריזים בכתיב השומרוני)