טבלה של טעמי המקרא, מתוך: מ' מדן, ערך "טעמים‭,"‬ א"מ כרך ג (ירושלים תשכ"ה) טורים ‭400 — 399‬