תפילין ‭(4QPhyU verso)‬ מקומראן (דב' ה ‭,32-24‬ ו 2 דב ‭.( ' 3-‬ לרווח כתובים מעל ה ‭(29— 26) 32 — 29‬ [הפוך‭;[‬ ו ‭;3-2‬ מתחתיו: ה ‭.(25 — 21) 28— 24‬ ראה התעתיק מעבר לדף