א מגילת ישעיה השלמה ממערה 1 בקומראן (מג' יש ‭,(‬תעתיק של טור xxxui (יש' מ ‭,(28 — 2‬ מתוך: ‭.M. Burrows, The Dead Sea Scrollsof St. Mark 's Monastery. I (New Haven 1950)‬ ראה גם לוח ‭4*‬