א מגילת ישעיה השלמה ממערה 1 בקומראן (מג' יש ‭,(‬ טור XXXIII (יש' מ ‭;(28 — 2‬ ראה גם לוח ‭5*‬