א מגילת ישעיה השלמה ממערה 1 בקומראן (מג' יש ‭,(‬ טור ‭XXV111‬ (יש' לד ו — לו ‭(2‬