לוחית כסף זעירה (לוחית ‭(11‬ מכתף הינום (במ' ו ‭.(26 — 24‬ תרשים ותעתיק על פי: ג' ברקאי‭",‬ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום בירושלים‭.''‬ קתדרה לתולדות ארץ־ישראל ויישובה 52 (תשמ"ט) ‭76 — 37‬