מגילת ‭,4Qpa1eoEx <sup>m‬ </sup>טור 1 (שמ' ו ‭- 25‬ ז ‭(16‬ מקומראן