תיקונים להדפסה שנייה

עמ' 9 שורה 11 מלמעלה , יש לקרוא 1 תהליכי כתיבת הטקסט ומסירתו . עמ' 23 שורה 3 מלמעלה , יש לקרוא : דבר זה חל בין היתר על מגילות רבות מקומראן ומצדה , — שורה 11 ואילך , יש לקרוא : ושני הבדלי כתיב ( קריאתנו שונה במעט מזו של סוקניק . ( בדף = 6 לוח 8 ( יש' מח — 17 מט 15 [ גם כן 13 פסוקים ([ מוצאים 16 הבדלים , כולם בפרטים זעירים : 7 הבדלי כתיב ו 9 הבדלים קטנים בעיקר בלשון : עמ' 25 שורה 2 מלמעלה , יש לקרוא ו באחד מצאו כתוב "מעון אלהי קדם" ובשנים כתוב "מעונה ( כלומר מעונ ) אלהי — — הערה הערה 7 7 שורה שורה 2 2 מלמע מלמעלה , יש לקרוא : ראה גם עמ' . 167 עמ עמ 36 36 '' הערה הערה 24 24 שו שו ,, 2 2 '' יש לקרוא : תרביץ נ"ג ( תשמ"ד . 272-255 , ( עמ' 39 שורה 2 מלמעלה , יש לקרוא 1 בתעתיקים השונים ( ראה דוגמאות בטבלה , ( 8 בפיוט ובתפילה . — שורה 5 מלמעלה , יש לקרוא : במלים כגון "חסדכה , " "עבדכה" בטור , x a שורות 3 3 , 2 HQPs עמ עמ 41 41 '' שורה שורה 16 16 מלכ מלמעלה , ישלקרוא : למשל , בר' כה 14 15 = רה"אא ; 30 תה'צו — שורה 8 מלמטה , יש לקרוא / יהודי כי אם ממסורת כתבי היד של הוולגטה . דחלוקה לפרקים נ...  אל הספר
מוסד ביאליק