מפתחות

מפתח הכתובים הכוכבית (*) מפנה להערה . הפניות פנימיות יצויינו בחץ נוסח המסורה ( ראה גם הפניות לחומש השומרוני ) בראשית א 58 1 א 28 15— 14 א 71 24 א 96 31 ב 229 , 211 , 135 , 72 2 ב 55 , 45 4 ב 65 11 ב 76 14 ג 70 20— 12 ג 96 21 ד 53 7 ד 189 , 42 8 ד 4 24— 23  אל הספר
מוסד ביאליק