ג. מהדורת מפעל המקרא

ממהדורת מפעל המקרא ( ממ"ה ) יצא בינתיים לאור : מ' גושן גוטשטיין , תורה נביאים כתובים , מהדורת האוניברסיטה העברית בירושלים , ספר ישעיהו , חלק ראשון , חלק שני ( ירושלים תשל"ה ) — ראה לוח . 28 * שיטת המהדורה הוסברה בהרחבה בכרך לדוגמה : מ' גושן גוטשטיין , ספר ישעיהו , פרקים לדוגמה עם מבוא ( ירושלים תשכ"ה . ( מהדורה זאת נבדלת בכמה עניינים עקרוניים ממהדורות / B . H . : B . H . S . . 1 ממ"ה מחלקת את הממצא לפי סוגי המקורות לארבעה אפךטים נפרדים בתוספת אפרט של הערות : א . התרגומים העתיקים ב . מקורות עבריים מימי בית שני : ספרות חז"ל ומגילות מדבר יהודה ג . מבחר של כי"י מימי הביניים ( הבדלים באותיות ) ר . כי"י מימי הביניים ( בעיקר הבדלים בניקוד ובטעמים ) . 2 ממ"ה אינה כוללת הצעות תיקון . . 3 ממ"ה אינה נוקטת עמדה בדבר ערכן של הגירסאות . . 4 ממ"ה מציינת בציונים כלליים את ההבדלים שבין נה"מ לבין התרגומים העתיקים בקטגוריות דקדוקיות שונות כגון הבדלי יחיד / רבים , ( num ) פעיל / סביל , ( diath ) וכיוצא בהם . בקטגוריות אלה הרישום מסתפק בעצם ציון התופעה מבלי לפרט לגבי גירסת התרגומים . . 5 האפךט הראשון אין ...  אל הספר
מוסד ביאליק