ב. מהדורת .B.H ומהדורת .B.H.S

עי טוב , "ביבליה הבראיקה — מהדורת שטוטגרט החדשה , " שנתון ד ( תש"ם ) ; 180— 172 אי לוץ , טבניקה ביבליה הבראיקה ( חיפה ;( 1977 מ' צפור , ביאור עברי למילים הלטיניות , קיצורים לטיניים וסימנים המופיעים במהדורת Biblia Hebraica Stuitganensia ( רחובות ( 1973 Deist , Text . 87—96 ; id ., Witnesses , 72—83 ; H . M . Ortinsky , "The Textual Criticism of the OT " , in : G . E . Wright , ed ., The Bible and the Ancient Near East ( New York 1961 ) I 13— 132 ; HP . Ruger , An English Key to the Latin Words and Abbreviations and the Symbols of Biblia Hebraica Stuttgartensia ( Stuttgart 1981 ); Sperber , Grammar , 46 104 ; G . E . Weil , "La nouvelle edition de la Massorah ( BHK IV ) et I'histoire de la Massorah" , 5 ^ 79 ( 1963 ) 266—284 ; R . Wonneberger , Understanding BHS , Subsidia Bibli- ca 8 ( Rome 1984 ); idem , Leitfaden zur Biblia Hebraica ( Gottingen 1984 ); Wurthwein , ' / tor ; I . Yeivin , 'The New Edition of the Biblia Hebraica — Its Text and Massorah" , 7 <' . v 1 m-7 ( 1969 ) 114—123 ...  אל הספר
מוסד ביאליק