א. הרקע

חוקר הרוצה לעיין בעדי נוסח המקרא , מתקשה לאסוף את הנתונים ממהדורות הטקסט עצמן , הואיל והחומר מפוזר בספרים ובמאמרים רבים . כמו כן לא כל אחד שולט בכל שפות התרגומים העתיקים , ולא לכל אחד יש מספיק נסיון וידע כדי לשפוט את הממצא . לפיכך התלמיד והחוקר זקוק להדרכה כדי לאתר את הממצא ולהעריך את מידת נגיעתו לעניין הנדון . נתונים אלה נאספו במונוגךפיות שונות וכן בפירושים לספרי המקרא . משום כך רצוי לעיין בחיבורים שמחבריהם אספו וניתחו את החומר , במיוחד בסדרות Biblischer Kommentam ICC וכן בפירושים יחידים המקדישים תשומת לב מיוחדת לביקורת הנוסח . עם זאת בצורה . 1 לפי סדר ספרי המקרא : A . Dillman , Genesis , KEH ( Leipzig 1886 ); idem , Numeri . Deu- teronomium und Josua ( Leipzig 1886 ); G . J . Spurrell , Notes on the Text of 1 he Book of Genesis { Oxford 1896 ); G . A . Cooke . Joshua , CB ( Cambridge 1918 ); C . F . Burney , The Bookof Judges ( Oxford 1918 ; repr . New York 1970 ); O . Thenius , Die Bucher Samuels , KEH ( Leipzig 1842 ); J . Wellhausen , Der Text der Bucher Samuelis ( Gottingen 1871 ...  אל הספר
מוסד ביאליק