פרק תשיעי מהדורות ביקורתיות

R Kiltel , Ober die Notwendigkeit 111111 Md ' glkhkeit finer neuen Ausgabe der hehriii- schen Bi /> W ( Leipzig 1901 )  אל הספר
מוסד ביאליק