2. הצעות תיקון בתחום הלשון

( א ) דקדוק במרוצת השנים הוצעו תיקונים דקדוקיים רבים , בדרך כלל בצורות בלתי מקובלות שתוקנו על סמך גישה פורמלית לדקדוק . במלים אחרות , רוב התיקונים מסוג זה מתבססים על ספרי הדקדוק , ומשום כך נראה שאין לקבלם . שמ"א יג 6 נה"מ ואיש ישראל ראו כי צר לו הצעת תיקון ! ראה מהדורת B . H מתאימה את הנשוא לנושא . ברם שמות עצם קיבוציים נוהגים כך גם במקומות אחרים במקרא ( ראה Sperber * , 91—92 . ( Gesenius — Kautzsch § 145 מל"א כב 24 נה"מ לדבר א 1 תך הצעת תיקון : אתך באופן שיטתי למדי מהדורת B . H . מתקנת 'אות ' / ' את ' בזיקה לפעלים 'דבר , ' 'שכב , ' 'עשה , ' 'דרש , ' לשם 'בךית' וכיוצא בהם ( ראה . ( Sperber * , 63—65 יח' ב 6 נה"מ ואל עקרבים אתה יושב הצעת תיקון : ועל לעורכי B . H . תפישה מאובנת לגבי השימוש במלות היחס 'אל' רעל / ולרוב תיקנו בהתאם לתפישתם ( ראה . ( Sperber * , 59—63 יח' יא 13 נה"מ ואמר אהה אדני כלה אתה עשה את שארית ישראל הצעת תיקון . הכלה הצעת התיקון מתאימה את המשפט למבנה של משפט שאלה . איוב כ 26 נה"מ תאכלהו אש לא נפח הצעת תיקון . נפחה ( או . נפחה ) מלת 'אש' בדרך כלל נוהגת כשם עצם ממין נק...  אל הספר
מוסד ביאליק