1. הצעות תיקון הנובעות מהבנת ההקשר

הסוג השכיח ביותר של תיקוני הנוסח נובע מתוך הבנת ההקשר . שלוש הצעות התיקון הראשונות מקובלות על רוב החוקרים : עמ' ו 12 נה"מ היךצון בסלע סוסים אם ? חרוש בבקרים א הצעת תיקון . יחרש בב ? ןף ים . 5 חיבוריהם של שלושת הראשונים נזכרו בפרק 6 הערה . 1 הוסף גם J . D . Michaeiis , Deutsche . ( jbersetzung ties AT mit Anmerkungen fur Ungelehrte ! ( Gottingen 1772 ) . 6 מבחר מצומצם מצוי בתוך ו ' ? - H . Oort , Texlushebraici emendationes . I m ' ? in V . T . AW Aandice vertendousi sum A . Kuenen . I . Hooykaas , W . H . Koslers , H . Oorl ( Leiden 1900 ) שתי הצלעות של פסוק 12 אינן מתקשרות מבחינת התוכן . לעומת זאת א חלקו הראשון "הירצון בסלע סוסים" מתקשר יפה עם יי ך "כי הפכתם לראש משפט ופרי צדק ללענה , " שכן שני המשפטים מתארים מצב בלתי הגיוני . הבעייה הפרשנית מתמקדת אפוא בחלקו השני של 12 המתאר א פעולה צפויה בהחלט . קושי זה ימשיך להתקיים גם אם תופשים את " בבקרים" לא בתור ריבוי של 'בקר / אלא של 'בקר' ( ריבוי בלתי מתועד [ מלת "בקרים" בדה"ב ד 3 בעייתית . ([ בגלל קושי הקשרי זה הוצע בשעתו על ידי מיכאליס להפר...  אל הספר
מוסד ביאליק