טבלה 1 גירסאות במגילות קומראן שהוצעו קודם לכן בתיקוני נוסח (לפי ‭(Driver *‬