טבלה 6 הערכות 'טקסטואליות' של גירסאות שנוצרו בשלב הצמיחה הספרותית של ספרי המקרא