12. הבדלים קטנים

הדוגמאות שלמעלה מדגימות סטיות ניכרות מנה"מ הנוגעות לביקורת הספרותית . הדוגמאות שלהלן ( וכן אלה שבעמי ( 209 מראות שאף פרטים יחידים עשויים להיות בעלי חשיבות דומה . ככל המקרים הללו קשה לומר בוודאות שהפרטים הוכנסו לטקסט בשלב צמיחת הספר ( ראה הדיון ב'גלוסות' בעמ' . ( 213 אם אכן הוכנסו בשלב ההעתקה , אין הם רלבנטיים לדיון הנוכחי . הדוגמאות שלהלן שאובות מתה"ש , שבו חסרים הפרטים המוקפים בסוגריים . בר' יד 22 ויאמר אברם אל מלך סדם הרימתי ידי אל ( ( 'ה אל עליון קנה שמים וארץ ( הפשיטתא והמגילה החיצונית לבראשית , XXII 21—20 מחסירים אף הם את המלה ( . הניסוח המקורי התכוון לאל "עליון , " שעליו נאמר גם בטקסטים מאוגרית שיש לו תפקיד של "קנה" ( בורא . ( בנה"מ של פס' 22 זוהה אל עליון עם ה' אלהי ישראל , כאילו אברם פנה אליו . צורתו המקורית של הכתוב נשתמרה גם בנה"מ של פס' : 19 "ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ . " מל"א ח 2 ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים ( בחג הוא החדש השביעי ) התוספת כנה"מ היא הזכרה ראשונה של חג הסוכות בספרים ההיסטוריים ( השוה נח' ח 14 אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי . ...  אל הספר
מוסד ביאליק