8. הבדלים כרונולוגיים בין נה"מ ותה"ש בבראשית ובמלכים

חי תדמור , '' כרונולוגיה , " א '' מ כרך ד ( ירושלים תשב"ג ) 310 — 245 R . W . Klein , "Archaic Chronologies and the Textual History ofthe OT " , // 77 ? 67 ( 1974 ) 255 — 263 ; G . Larsson , 'The Chronology of the Pentateuch : A Comparison of the MT and LXX " , JBL t 02 (\ 9 & 3 ) 40 l — 409 ; J . D . Shenkel , ChronologyamiRecensional Development in the Greek Textof Kings , HSM 1 ( Cambridge , MA 1968 ); J . Skinner , Genes !/ , ICC ( Edinburgh 1930 ) 134 , 167 , 233 ; Tov , TCU , 299—300 , 302 החומש השומרוני ותה"ש ( בהבדלים שביניהם ) של ספר בראשית מחד גיסא ונה"מ מאידך גיסא משקפים הבדלים שיטתיים בנתונים הכרונולוגיים בפרקים ה , ח , ו יא המצביעים על הבדלי השקפה . הנתונים מוצגים בטבלאות אצל Skinner * והם נדונו בהרחבה בידי . Klein * הבדלים כרונולוגיים מקיפים בין נה"מ ותה"ש בספר מלכים נדונו בהרחבה אצל . Shenkel * מדובר בעיקר בתקופה שבין עמרי ויורם מלכי ישראל ויהושפט ואחיה מלכי יהודה . . 5 ראה א' רופא , "כרם נבות , מקור הסיפור ומגמתו , " בית מקרא קט"ו ( תשמ"ח ) = 446 — 432 . VTl % ( 1988 ) ...  אל הספר
מוסד ביאליק