7. הבדלי סדר בין תה"ש ונה"מ

E . Tov , "Some Sequence Differences between the MT and LXX and Their Ramifications for the Literary Criticism of the Bible " , JNSL 13 ( 1987 ) 151-160 תה"ש משקף לפעמים סדר שונה מנה"מ של פיסקאות ( קטנות כגדולות , ( שמקומן לא היה קבוע בגלל משניותן . פיסקאות אלה נוספו לטקסט במועד מאוחר יחסית , ומשום שמקומן לא היה בטוח הן נוספו במקום שונה בנה"מ ובמקור העברי של תה"ש . b בתה"ש ליהר ח —ט סדר העניינים הוא כדלקמן : . 1 כיבוש העי ( ח ( 29 — 1 . 2 הערות סיכום ( ט '" : ( 2— 1 ויהי כשמע כל המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון החתי והאמרי הכנעני 2 הפרזי החוי והיבוסי ויתקבצו יחדו להלחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד" . 3 בניית המזבח ( ח ( 35 — 30 . 4 ערמת הגבעונים ( ט 3 ואילך ) אפשר להציג את ההבדלים שבין שתי המסורות גם כהבדל במיקומה של פרשת בניית המזבח ( ח . ( 35 — 30 פרשה זאת משנית בהקשרה : אין לה קשר ברור עם הפסוקים שמסביבה — מלת "אז" בפרק ח 30 מקשרת את הפרשה קישור חיצוני בלבד — וכל כולה מבוססת על דב' כז וכל המינוח של ספר זה . ייתכן אפוא שפרשה זאת נוספה במועד מאוחר בנה"מ ל...  אל הספר
מוסד ביאליק