5. הנוסח הקצר של סיפור דוד וגלית בתה"ש

א' רופא , "מלחמת דוד בגלית — אגדה , תיאולוגיה ואסכטולוגיה , " אשל באר שבע ג ( תשמ"ו ) 89 — 55 D . Barlhelemy , D . Gooding . . 1 . Lust . E . Tov . The Storyof David and Goliath . Textual and Literary Criticism , OBO 73 ( Fribourg — Gotlingen 1986 ); J . Lust , 'The Story of David and Goliath in Hebrew and Greek " , F . TI . 59 ( 1983 ) 5—25 ; S . Pisano , S . J ., Addi- lions or Omissions in the Books of Samuel — The Significant Pluses and Minuses in the Massoretic . LXX and Qumran Texts , OBO 57 ( Freiburg — Gotlingen 1984 ); E . Tov , 'The Composition of 1 Samuel 16—18 in the Light of the Septuagint Version" , in : Ti- gay , AWefe , 97-130 סיפור דוד וגלית בתה "ש קצר בהרבה מנה"מ ' הוא מחסיר 39 מתוך 88 הפסוקים 44 ) אחוז של הסיפור כולו , ( ביניהם קטעים שלמים : יז , 31 — 12 , 58— 55 , 50 > 48 , 41 יח . 30 — . 29 , 21 , 19 — 17 , _ \ 2 , 11 - 10 > 6 — 1 ב א ב דעות החוקרים חלוקות בדבר הסבר טיבו של תה"ש . יש סוברים שהמתרגם השמיט מתוך מגמה להחליק את הבעיות בנה"מ , ויש סוברים שהמתרגם מצא לפנ...  אל הספר
מוסד ביאליק