4. המעבר בין ספר יהושע לספר שופטים

אי רופא , "סיומו של ספר יהושע לפי תרגום השבעים , " שנתון ב ( תשל"ז ) = ; 227 — 217 A . Role . 'The End of Ihc Book of Joshua according loI he "Sepiuagini " . Hi'mxh 4 ( 1982 ) 17 — 36 ; H . N . Rosel . "Die Oberlieferungen vom Josua 1 ns Rictuerbuch " . IT 30 ( 1980 ) 342—350 ( 348- 349 ) בסוף יהר כד 33 מוסיף תה"ש : )^ tr \ v KI ( 30 ) T 6 V O ף 0 ק EV siceivri irj f )| aspa Iarovise ; oi uioi 10 8 EOC rcEpiscpepooav v . v saoroif Kai Oiveeq iepdiEuaev avii £ As- a ^ ap xoC naxpbc , atkoO ecoc ; ' cmsBavsv Koti Kaxcopi ^ s ' v ra ( 3 aa 8 xfj ^ aTuf 1 A . 60 aav EKaoioq sic , xov XOTIOV ף 0 ק 101 10 ט eaurov . 01 58 ' ^ ף 0 ק 101 10 ט auxcov KCXI eiq 1 f | v sauxcov 716 > av Kai eae'Povxo 01 xf | v Aoxapxr | v mi AaxapcoB Kai xouq OEOUC ; xtov EGVCOV xtov KVK XOI auxcov Kai ' jrapeSwKsv auxoix ; Kupiot ; sit ; x ^ pcc , Ey ^ 0 )| . i xco ( 3 aoi- A . 81 MtoaP Kai EKuptsuasv ai ) xf ] v exr | 88 ' Ka OKxeb m vup ניתן לשיחזור נוח למדי ( הכוכבית מסמנת הבדלים בפרטים קטנים : ( ביום ההוא לקח...  אל הספר
מוסד ביאליק