ב. הגבלות השימוש בכללים טקסטואליים

בחקר המקרא היום מרבים להשתמש בכללים טקסטואליים , אך ראוי לבדוק אם שימוש מוגבר זה מוצדק . פרק זה עוסק בקריטריונים שבעזרתם מבקשים לאתר את הגירסאות ה'מקוריות' ( ה'טובות ביותר ( ' שהיו בצורת הטקסט המקורית , כהגדרתה בפרק 3 ב . במלים אחרות , כאן יידונו הקריטריונים שההערכה הטקסטואלית נסמכת עליהם . במיוחד תידון השאלה האם הערכה זאת יש לה קריטריונים קבועים או אובייקטיביים כלשהם , כפי שטוענים חוקרים רבים . למשל , חוקרים שונים מחשיבים את השימוש בכלל 'הגירסה הקשה' ( ראה להלן ) כקריטוריון אובייקטיבי שבכוחו לבטל את כל השיקולים האחרים . החל במאה י"ז נמנו כללים טקסטואליים לביקורת נוסח המקרא ; ראה , 2 למשל , את הדיון של ו 1 לטון באקדמות לפוליגלוטה שלו . במאה י"ט הוצעו כללים כאלה על ידי ךה רוסי , פ 1 רטר , דוידסון , דה וטה , לו סי , קנדי ו סמית , ובמאה כ' על ידי שטוירנגל , קו ? נס , בנצן , לז 1 » ארצ'ר , פיין , טקסטואלית נכללו בין ההנחיות ל'תיקוך נה"מ או ליגילוי שגיאות' בנה"מ אצל : L . Cappeiius . Criiica Sacra ( Paris 1650 , Halae 1775—86 ) VI , VIII . 17— 20 ; . 1 . Le Clerc ( Clericus ) , Ars Critica ...  אל הספר
מוסד ביאליק