א. הרקע

לפני חוקרי הנוסח ערב רב של הבדלי גירסה כמעט בכל פסוק במקרא , מהם בפרטים קטנים ומהם בפרטים גדולים . לפי האמור בפרקים הקודמים , חוקרי הנוסח אוספים את הגירסאות הללו , משווים אותן ומעריכים אותן . מטרת הפעולה הזאת נוסחה באופנים שונים : רוב החוקרים טוענים שהם מבקשים לברור מתוך שלל הגירסאות את הגירסה ה'מקורית / לא בהכרח הגירסה הטובה ביותר מבחינת ערכה , אלא הגירסה שככל הנראה היתה גירסת הטקסט ה'מקורי , ' בין אם היתה כלולה בחיבור 'מקורי' אחד או בטפסים 'קמאיים' שונים . אחרים ( ראה הערה ( 41 מנסים לאתר את הגירסה שממנה התפתחו הגירסאות האחרות , או שמתוכה ניתן להסביר את קיומן . ההנחה שביסוד פעולת ההערכה היא שגירסה 'מקורית' כזאת היתה באותו שלב של התפתחות הספר המקראי שנחשב קובע לגבי ביקורת הנוסח , דהיינו החיבור המוגמר מבחינה ספרותית העומד ביסוד עדי הנוסח המוכרים — ראה הגדרה בפרק 3 ב ; ייתכן שהיו בנמצא פעם יצירות מקבילות , אך הן אינן ידועות , כך שביקורת הנוסח אינה צריכה להתחשב בהן . מי שמניח קיום יצירה אחת , שהיא הקובעת לגבי ביקורת הנוסח , ישתדל לשחזר רכיבים מתוכה , והשוללים הנחה זאת לכאורה פטורים ממלאכ...  אל הספר
מוסד ביאליק