פרק שישי הערכת הגירסאות

ע' טוב " , קריטריונים להערכת גירסאות טקסטואליות — ההגבלות של כללים קבועים , " בית מקרא ק ( תשמ"ה ) 132— 112 Barthe'lcmy , Report ; A . E . Housman , 'The Application of Thought to Textual Criticism " , Proceedingsof the Classical Association 18 ( 1922 ) 67-84 - Seleeiecl Prose , ed . J . Carter ( Cambridge 1961 ) 131 — 150 ; Klein . Textual Criticism , 69—75 ; Noth , OT World , 358 363 ; Payne , "OT Textual Criticism "; M . Silva , "Internal Fvidcnce in the Text- Critical Use of the LXX " , in : N . F . Marcos , ed ., La : ni / 'XXJ en la investigacii > n contc / n / xiranca . Textos y Estudios "Cardcnal Cisncros" 34 ( Madrid 1985 ) 151 — 167  אל הספר
מוסד ביאליק