3. גירסאות שנוצרו בידי המעתיקים

במשך הזמן הארוך של העתקת נוסח המקרא ומסירתו חלו בו שינויים רבים בכיוונים שונים . השינויים שתוארו בסעיף 2 הם תוצאה של עצם תהליך המסירה ורובם בטעות יסודם . נוסף על כך הרשו לעצמם המעתיקים גם לשנות את הכתוב מבחינת התוכן , מי פחות ומי יותר . ( א < הבדלים לשוניים סגנוניים Spcrber . ijramnuir . 476 6 . 16 תוך כדי כתיבת המגילות שיקעו המעתיקים את רקעם הלשוני בתוך השינויים שהכניסו לטקסט במודע ושלא במודע . שינויים כאלה הובחנו לגבי החומש השומרוני ( פרק 2 טבלאות ( 13 , 12 ורבות ממגילות קומראן ( שם טבלה . ( 21 לכאן שייכים גם את החילופים הפתטיים שהוזכרו בעמ' . 200 בסעיף זה יבואו דוגמאות נוספות , בעיקר מסוגים אחרים , חלקם בתחום הלשון וחלקם בתחום הסגנון . במקרים אחדים מג' יש "' המירה מלים נדירות בשכיחות , כפי שעשה החומש השומרוני ( פרק 2 טבלה , ( 12 ובשלב קודם מחבר דברי הימים : יש' יג 10 נה"מ כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם מג' יש"' יאירו השורש הל"ל במשמע 'זרח' מופיע עוד במקרא בספר איוב בלבד ( שלוש פעמים ;( מכאן רצונו של המעתיק להחליפו בשורש שכיח יותר . יש' מז 2 נה"מ גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק מג' י...  אל הספר
מוסד ביאליק