2. גירסאות שנוצרו כתוצאה של המסירה הטקסטואלית

תוך כדי מלאכתם יצרו המעתיקים הקדומים את כל סוגי ההבדלים המוכרים , היינו ( א ) השמטות , ( ב ) הוספות , ( ג ) שינויים ( הבדלים , ( ( ד ) שינויי סדר ( הבדלי סדר . ( אלה הסוגים הבסיסיים של כל הבדלי הגירסה , והם מתמיינים שוב לסוגי מש ^ ה . תת החלוקה המפורטת ביותר נוגעת לקבוצת השינויים . הבדלים אלה שבין עדי הנוסח הם בחלקם שגיאות , אך לא תמיד אפשר לקבוע בוודאות איזו משתי הגירסאות היא השגיאה . הכרעה זאת תלויה בהקשר . ( א ) השמטות כל דיון בהשמטות והוספות בהכרח סובל מאי דיוק , שכן הנתון הוודאי היחיד בהשוואת גירסאות כאלה הוא העובדה שפרט מסוים ניתן לתארו כיתר במקור אחד או לחילופין כחסר במקור אחר . בדיקת ההקשר בלבד תקבע אם מדובר בהשתקפות של השמטה במקור אחד או של הוספה במקור האחר . להלן דוגמאות להשמטה בלתי מכוונת ( מוטעית ) של אות , אותיות , מלה או מלים . b השמטה חסרת הסבר בר' ד 8 נה"מ ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה שומ' ויאמר קין אל הבל אחיו נלכה השדה ויהי בהיותם בשדה נראה שבנה"מ נשמטו מלים , אולי אותן שבחומש השומרוני , שכן לא נאמר בנה"מ מה אמר קין . תוספות דומות מצויות בתה"ש , בתרגומים האר...  אל הספר
מוסד ביאליק