1. הרקע

רבים הם סוגי ההבדלים בין עדי נוסח המקרא שדובר עליהם בפרקים הקודמים והם מודגמים בסעיף זה . הבדלים מקיפים יותר מתוארים בפרק . 7 הפרטים המתוארים כ'הבדלים' הם תוצאה של תהליכי העתקת הנוסח ומסירתו , שנגרמו על ידי הפעילות המגוונת של המעתיקים , מדעת ושלא מדעת . בפרק זה מודגמים ההבדלים שנוצרו תוך כדי מסירת נוסח המקרא , ולצורך זה מובאות דוגמאות של הבדלים בין טקסטים שונים . רוב הדוגמאות נוגעות להבדלים שבין נה"מ לטקסטים האחרים , הואיל וכל הפרטים מושווים אל נוסח זה . כאמור בפרק , 1 מרכזיותו של נה"מ בדיונים הטקסטואליים אינה מעידה על נקיטת עמדה ביחס לטיבו ; היא נובעת ממעמדו המרכזי של נה"מ ביהדות ובעולם המחקר . לפיכך היינו יכולים להדגים את תהליכי המסירה גם מתוך הבדלים שבץ מגילות קומראן לבין עצמן או על ידי השוואת מגילות קומראן והחומש השומרוני . עד כמה שאפשר , יודגמו תהליכי המסירה מתוך רבדים שונים של נוסח המקרא : . 1 כתובים מקבילים בתוך נה"מ המשקפים הבדלי גירסה קדומים ; . 2 הבדלים פנימיים בנה"מ בין צורות כתיב וקרי ( ראה עמ' — 46 — ( 50 גם אלה משקפים הבדלי גירסה קדומים , אף על פי שנכללו במקורות מאוחרים י...  אל הספר
מוסד ביאליק