נספח תפילין ומזוזות שנמצאו במדבר יהודה

י' טיגאי , ערך "תפילין , " א"מ כרך ח ( ירושלים תשמ"ב ) 895 — 883 התפילין ( ראה לוח ( 9 * והמזוזות מימי בית שני שנזכרו בעמ' 95 הם טקסטים מקראיים לכל דבר המשקפים את שיטות הכתיב השונות ( כתיב ' קומראני' [ ראה עמ' [ 86 וכתיב הדומה לשל נה"מ , ( וכוללים מכלול של הבדלי גירסה , שחלקם מוכרים גם ממקורות נוספים . עם זאת כתיבתם ושימושם היה שונה מזה של טקסטים מקראיים 1 . 1 צורת העור הלא ישרה של התפילין והמזוזות ממדבר יהודה לא איפשרה כתיבת שורות ישרות ואף לא כתיבה בטורים . מצב זה אינו תואם את הדינים במנחות לא ע"ב וירוש' מגילה עא ג , שלפיהם כתיבה זאת צריכה להיות מסודרת , ועל הטקסט לכלול מספר קבוע של שורות בעלות שתיים או שלוש מלים . . 2 הטקסט נכתב בדרך כלל משני צידי העור כדי לחסוך מקום . . 3 לא הושארו רווחים בין המלים — אף על פי שהסופרים השתמשו באותיות סופיות — ראה עמ' . 168 — 166 . 4 מלים נשברו באמצען — כמו בכתובות ובטקסטים המקראיים הכתובים בכתב העברי ( ראה עמ' . ( 173 דרך משל : ח / יים , הוצ / אתיכה , לע / שותמה . 4 QPhylJ ^  אל הספר
מוסד ביאליק