טבלה 2 השוואת כתיבס של כתובים מקבילים בנה"מ (שמ"ב כג ‭//‬ דה"א יא)