טבלה 1 הכתיב המקורי המשוער של פסוקים אחדים בשירת הים (שמ' טו) לפי ‭<sup>10 </sup>Cross— Freedman* (1975) 50‬