3. הכתב

מי בית אריה , אסופות כתבים עבריים מימי הביניים , כרך , 'א כתב מזרחי וכתב תימני ( ירושלים תשמ"ח ;( נ"ה טור סיני , ערך "אלפבית , " א"מ כרך א ( ירושלים תש"י ) ; 415 — 372 הנ"ל , "כתב התורה , " הלשון והספר , כרך הלשון ( ירושלים תשי"ד ) ; 164 — 123 מי כשר , תורה שלמה , כרך כט , כתב התורה ואותיותיה ( חל ק ראשון : ספר התורה בכתב עברי ואשורי ) ( ירושלים תשל"ח ;([ 1978 ] י' נוה , "התפתחות הכתב הארמי , " דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , כרך חמישי , חוברת 4 ( ירושלים תשל"ד ) The Development of the Aramaic = ; 125 — 67 J . Naveh , Script" , Proceedings of ihe Israel Academy of Sciences and Humanities , VJ ;( Jerusalem 1970 ) 1—69 ; הנ"ל , "כתב וכתיבה , " בתוך : חי תדמור , עורך , היסטוריה של עם ישראל , סדרה ראשונה , שיבת ציון — ימי שלטון פרס ( ירושלים תשמ"גן 235 — 229 N . Avigad . 'The Palaeography of the Dead Sea Scrolls and Related Documents " , Scripia Hierosolymitana 4 ( 1958 ) 56-87 ; S . A . Birnbaum , The Hebrew Scripts ( Leiden 1971 ); F . M . Cross , 'The Development of the Jewish ...  אל הספר
מוסד ביאליק