א. המסגרת הכרונולוגית ומקורות התיאור

פרק זה עוסק בהעתקת ספרי המקרא ותולדות מסירתם מדור לדור . במשך דורות רבים של העתקה ומסירה הועתק נוסח המקרא , התפתח והשתנה בכיוונים שונים , כפי שאפשר לראות מההבדלים הרבים בין עדי הנוסח השונים . הבדלים אלה יתוארו ביתר הרחבה בפרק זה ובפרק . 7 באופן תיאורטי אפשר לחלק את תולדות התהוותם של ספרי המקרא לשני שלבים , שלב חיבור הספר ושלב ההעתקה ומסירת הטקסט . השלב הראשון נסתיים עם 'תוצר מוגמר' של ספר מספרי המקרא . אפשר לומר שהשלב השני החל בנקודה זאת , אף כי ההעתקה החלה למעשה עוד קודם השלמתם הסופית של ספרי המקרא ( פרק 3 ב ; פרק . ( 7 אף על פי כן , נתרכז לתועלת הדיון בהעתקה בשלב השני , שכן היא מתועדת היטב , אף כי מועד התחלתה , המשתנה מספר לספר , אינו ידוע . הגבול התחתון של מסירת הטקסט הינו עידן הדפוס , שכן בכל ספרי המקרא הוכנסו שינויים ושיבושים עד למועד הדפסתם , ולמעשה נמשך תהליך זה במידה מזערית גם לאחר מכן ( ראה עמ' . ( 5 — 3 עם זאת לצורך הדיון הנוכחי מותר להתעלם מן ה'גירסאות' שנוצרו בעידן הדפוס ואף מן הגירסאות המועטות יחסית שנוצרו במאות שקדמו להמצאת הדפוס בימי הביניים . רוב הגירסאות המשמעותיות נוצ...  אל הספר
מוסד ביאליק