1. תולדות המחקר

התיאור של התפתחות נוסח המקרא צריך להתבסס על מידע מוצק הנוגע לעדי הנוסח ( פרק ( 2 והיחס שביניהם ( סעיף א דלעיל , ( אך לעתים קרובות יש חוקרים היוצאים מהנחות מופשטות ודעות מוקדמות בלבד . דעות מוקדמות אלה הן נחלת הכלל , ובוודאי גם החיבור הנוכחי אינו חופשי מהן . הן נוגעות לעמדות בדבר חיבור ספרי המקרא והעתקתם , בדבר הצורה המקורית של ספרי המקרא והתפתחותן של מסורות טקסטואליות . עניין אחרון זה נוגע לעמדתם של חוקרים אחדים המתארים את התפתחותם של טקסטים שונים באופן דומה , אף על פי שכל אחד מהם התפתח כנראה לפי דינמיקה פנימית אחרת . למשל , לגרד ( הערה ( 2 תיאר את התפתחות נוסח המקרא בכללותו , כמו גם את זה של תה"ש ונה"מ , באותו אופן , בעוד שעבור Kahle * שימשו התרגומים הארמיים דגם לתיאור התפתחות כל הטקסטים . תיאור התפתחות נוסח המקרא שלהל ן יסקור תחילה את הדעות שהובעו במחקר ולאחר מכן את דעתנו אנו . בסקירה זאת ימצא הקורא תשובות חלקיות בלבד על השאלות הנוגעות להתפתחות נוסח המקרא . הדעות שהובעו בעבר מתייחסות בדרך כלל אך ורק לאי אלה היבטים של התפתחות הנוסח , אף על פי שהחוקרים עצמם טוענים לפעמים שסברותיהם חובק...  אל הספר
מוסד ביאליק