2. היחס שבין עדי־הנוסח המשתקף בתיאורים של מגילות קומראן

תיאור היחס שבין עדי הנוסח לא השתנה באופן מהותי עם גילוי המגילות הראשונות בקומראן . כל העת ניסו החוקרים לקבוע את מקומן של המגילות היחידות בתוך מסגרת נתונה של חלוקה משולשת של עדי נוסח , בעיקר לגבי התורה ; לגבי ספרי נ"ך חשבו חוקרים אחדים במונחים של חלוקה לשתי קבוצות , בעוד שאחרים דגלו גם כאן בחלוקה . 4 המספרים מבוססים על הנתונים בכרך השישי של הפוליגלוטה של לונדון , ( 1657 ) חלק , iv . 34—19 החומר נאסף שוב בידי if מטל , הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודיים , התרגומים , התלמודים , מדרשי ההלכה ( תל אביב תשל"ט . ( 5 כך ךה ךיאו , 9 ל . לניס , הוטינ ? רוס ו הסנקמפיוס ; פירוט הדעות והפניות ביבליוגרפיות אצל . Gesenius , Pent . Sam ., 11 . 6 כך גריציוס ואוסךיופ ; ראה , Gesenius שם , . 13 . 7 היחס שבין תה"ש לחומש השומרוני צריך להידון עתה מחדש , שכן כל התיאורים , ישנים וחדשים , יוצאים מרשימה אחת ( ראה הערה ( 4 המבוססת על מהדורות לא ביקורתיות . רשימה זו גם אינה מבחינה כין סוגי הסכמות שונים לבין עדי נוסח , המשולשת . גם באשר לאיפיון מגילות קומראן בתור ךצנזיות או טיפוסי טקסט המשיך המחקר את הקו הקודם...  אל הספר
מוסד ביאליק