1. היחס שבין עדי־הנוסח במחקר עד לשנת 1947

עד שנת — 1947 כאשר נתגלו המגילות הראשונות בקומראן — היה נוסח המקרא ידוע מהמקורות שתוארו בפרק , 2 כעבריים כמתורגמים , חלקם חשובים להכרת נוסח המקרא וחלקם פחות חשובים . נוסחים אלה תוארו בדרך כלל לפי יחס פנימי מסוים , שכן מאז התחלת מאה י"ז , כשנודע החומש השומרוני באירופה , דגלו החוקרים במרכזיותם של ו . סעיף זה הוא נוסח מתוקן של מאמרי "היחס בין עדי נוסח המקרא לאור מגילות מדבר יהודה , " בית מקרא ע"ז ( תשל"ט ) "A Modern Textual Outlook Based on the Qumran = 170—161 . Scrolls" , HUCA 53 ( 1982 ) 11-27  אל הספר
מוסד ביאליק