טבלה 24 הבדלי גירסה משוערים ששוחזרו מתוך התרגומים העתיקים