4. עדויות נוספות

בימי בית ראשון ושני היו בארץ ישראל טקסטים רבים מלבד הידועים היום . תגליות קומראן פותחות אשנב למצב בארץ ישראל כולה , אך אפשר ללקט מעט ידיעות גם ממקורות נוספים . המקורות ( א ) , ( ב ) , ( ג ) שלהלן אינם טקסטים מקראיים במובן המקובל של המלה , ולכן לא יידונו בהרחבה . ( א ) לוחיות כסף זעירות מכתף הינום גי ברקאי , "חפירות כתף הינום בירושלים , " קדמוניות י"ז ( תשמ"ה ) . 108 — 94 שתי לוחיות כסף זעירות , שזמנן המשוער מאה ז' או ו' לפני סה"נ , נתגלו ב 1979 בחפירות כתף יחים בירושלים ( ראה לוח . ( 1 * הלוחיות מכילות את ברכת הכהנים ( במ' ו ( 26 — 24 בניסוח שהוא שונה בפרטים אחדים מנה"מ ( אחת משתי הלוחיות חסרות בה המלים ויחנך ישא ה' פניו אליך . ( ( ב < פפירוס zO W . F . Albright , "A Biblical Fragment Irom the Maccabean Age : The Nash Papyrus" , JBL 56 ( 1937 ) 145—176 ; S . A . Cook . "A Pre-massoretic Biblical Papyrus" , Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 25 ( 1903 ) 34—56 ; N . Peters , Die altesie Ab- schrifl cler zehn Geboie , tier Papyrus Nash ( Freiburg im Breisgau 1905 )  אל הספר
מוסד ביאליק