טבלה 22 הבדלים שבין נה"מ ‭4QSam"-b‬ בשמ''א א ‭28 — 22‬